ŞARTNAME

CIMG France Cenaze Fonu Üyelik ve Cenaze Hizmetleri Şartnamesi

 

Madde 1 : Cenaze Fonu’nun amacı

 1. CIMG France (İslam Toplumu Milli Göruş Fransa) Cenaze Fonu üyeleri arasında yardımlaşma dayanışmayı
  organize eden bir kuruluş olarak, üyelerin bu yardımları talep etmeye yasal hakları (mutalebe hakları olmaksızın),
  üyelerin ve aile fertlerinin cenaze defin masraflarının karşılanmasında yardımcı olur.
 2. Üyeler için Fondan yapılacak harcamaya ve harcamanın miktarına CIMG France Yönetim Kurulu karar verir.

 

Madde 2 : Üyelik Şartları

 1. 18 yaşını dolduran Müslüman kişiler üye olabilir. İşlem ehliyeti olmayan veya sınırlı işlem ehliyeti olan kişiler kanuni temsilcilerinin onayıyla üye olabilirler.
 2. Üyenin daimî ikametgâhı Fransa olmalıdır.
 3. Üye, üyeliğinin başlayabilmesi için 5. maddede gösterildiği gibi CIMG FRANCE Cenaze Fonu kayıt ücreti ödemelidir.

Madde 3 : Üyelik alınma

 1. Üyeliğe alım yazılı müracaatın ardından yönetim kurulunun vereceği kararla gerçekleşir. Üyelik müracaatı için CIMG France Cenaze Fonu’nun önceden hazırladığı başvuru formu doldurulmalıdır.
 2. Üyelik müracaatı için CIMG France Cenaze Fonu’nun önceden hazırladığı başvuru formu doldurulmalıdır.
 3. 60 yaşını dolduran kişilerin üye olabilmeleri için doktor raporu ve hayati tehlike arz eden bir hastalıklarının olmadığına dair doktor tasdiki sunulmalıdır.
 4. Müracaat formu gerekli evraklarla birlikte CIMG France Cenaze Fonu’na gönderilmelidir. Sadece doğru ve eksiksiz doldurulan ve gerekli evraklar ile birlikte ulaştırılan müracaat formları işleme alınacaktır.
 5. Kişinin üye olabileceğine dair bir yasal talep hakkı bulunmamaktadır. Dernek Yönetim Kurulu, üyeliği reddedebilir. Reddin gerekçelendirilmesine gerek yoktur. Müracaatın kabul edilmesi halinde üyelik kartı üyeye gönderilir.

Madde 4 : Üyelik haklarının başlaması

Üyelik hakları ancak, aşağıdaki hususlar yerine getirildiğinde başlar:

 1. 3.Maddeye göre üyelik müracaatının kabul edilmsi halinde, üyelik hakları kayıt ücretinin ödenmesinden sonra, 60 gün geçmiş olması gerekir.
 2. Üye olarak kabul edildikten sonra bir kaza nedeniyle ölen üyeler 60 günlük bekleme süresi dolmadan da CIMG France Cenaze Fonu’nun yardımlarından faydalanabilir.

Madde 5 : Kayıt ücreti

 1. Üyeliğe alınışta yaş gruplarına göre farklı olan kayıt ücretlerinin derneğe ödenmesi gerekmektedir:
  Yaşa göre kayıt ücret tablosu
  Yaş Fiyat
   0-24  Ücretsiz
   25-50  50€
   51-55  75€
   56-60  120€
   61-65  240€
   66-70  360€
   71-79  600€
   80 yaş ve üzeri  1000€
 2. Aile ferdi olarak üye olmaktan çıkıp tam üyeliğe geçiş kayıt ücretine tabi değildir. Ancak üye yazılı olarak üyelik müracaatını yaparak yıllık masraf payını ödemelidir.

Madde 6 : Yıllık masraf payı ve ödeme şartları

 1. Her üye yıllık masraf payını peşin olarak önceden ödemelidir. Beklenilen yıllık payın miktarı dernek yönetim kurulu tarafınca tespit edilir. Bir yıllık masraf payı, önceki yıl içerisinde gerçekleşen cenazelerden ve bunun la ilgili yapılan harcamalar ve idarî masraflardan oluşan toplam masraflardan oluşmaktadır. Masraflar tüm üyelere eşit şekilde taksim edilir. Yıl sonunda yıllık masraf payı ayrıntılı olarak hesaplanır.
 2. Eğer geçmiş yıl için yapılmış olan peşin ödemeler hesaplanan yıllık masraf payını geçerse fazla gelen miktar bir sonraki masraf payı ile mahsup edilir.
 3. Bir üyenin açık kalan ödemesi varsa üye bu ödemeyi en geç gelecek yılın Ocak ayında yapmalıdır.
 4. Yıllık masraf payı üyeden tahsil yetkisi alınarak banka hesabından çekilir. Banka tarafınca reddedilen borç naklinden kaynaklanan masraflardan üye sorumludur.
 5. Yıllık masraf payını 30 Ekim tarihinden önce CIMG France Cenaze Fonu’na üye olan her üye ödemek zorundadır. Eğer üye yıllık masraf payını verilen sürede ödemezse Cenaze Fonunu yardımlarından faydalanamaz.
 6. Yardımın kesilmesi açık kalan yıllık masraf payını ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 7 Fon’dan yararlanabilecek kişiler

 1. CIMG France Cenaze Fon’undan yardım tahsis edilebilen kişiler aşağıda gösterilmiştir:
  a)Üyenin kendisi ve eşi
  b)Üyenin 18 yaşını doldurmamış çocukları
  c)Üyenin, yaşı kaç olursa olsun, kendi geliri olmayan Bekâr kızları
  d)Üyenin, resmi okul veya üniversite öğrencisi olan, 27 yaşını tamamlamamış, Bekâr ve kendi gelirleri olmayan çocukları
  d)Üyenin, (yaşı kaç olursa olsun, %50’den fazla) engelli olup geliri olmayan çocukları
 2. Eşler boşanır ve eşlerden birisi kendisi için ayrı üyelik müracaatında bulunur ve üyelik müra caatını boşanmanın gerçekleştiği yıl içinde yaparsa 5. maddeye göre kayıt ücreti ve 4. maddenin fıkrasına göre 60 günlük bekleme süresi hükümleri uygulanmaz. Ancak yıllık masraf payı ödenmelidir.
 3. Belirtilen şartlarda kayıt yapıldığı tarihte yerine getirip de sonradan şartları uymayan aile fertleri bildiri yapılmasına gerek kalmadan Fon’dan yararlanma imkanını kayberler. Üyenin kendisi ailedeki değişiklikleri bildirmekle yükümlüdür.
 4. Yukardaki şartlara uyumayan fertleri, şartlar kaybettikleri yıl içerisinde kendileri üye olmaları durumunda, kayıt ücreti ödemezler. Ancak yıllık masraf payı ödenmelidir.

Madde 8 : Üyelere sunulan standart hizmetler

 1. 6. maddeye göre üye veya yakınlarının bir ölüm meydana geldiğine dair CIMG France Cenaze Fonu’yi haberdar etmesi durumunda Dernek Yönetim Kurulu yapılabilecek yardım hakkında karar alır. Dernek Yönetim Kurulu yardım tahsisini onay- ladığında CIMG France Cenaze Fonu tarafınca bir anlaşmalı cenaze firması aşağı da gösterilen işleri yapmakla görevlendirilir:a. Resmi makamlar nezdindeki işlemlerin yapılması.
  b. Cenazenin İslami usüllere göre yapılması gereken dini hizmetleri, yıkanması ve kefenlenmesi.
  c. Cenazenin Avrupa standartlarına göre tabuta yerleştirilmesi.
  d. Cenaze’ye refakat edecek olan bir kişinin gidiş-dönüş, ekonomik sınıf uçak bileti masrafının karşılanması.
 2. Türkiye ve Balkan ülkeleri dışında bir ülkeye cenazenin gönderilmesi durumunda, CIMG FRANCE Cenaze Fonu sadece ulaştırılacağı havaalanına kadarki organizasyon ve masrafları 3500€ ya kadar üstlenebilir. Bunun haricinde (Türkiye ve Balkan ülkelerinde) cenazenin defnedileceği mezarlığa kadar meydana gelen masrafları üstlenir.
 3. Fransa ve Avrupa Ekonomik Sahası ülkesinde veya İsviçre’de defnedilenler için, 3000€´ya kadar masraflar karşılanabilir (10 yıllık mezar kira bedeli ve mezar açma kapama masrafları CIMG France Cenaze Fonu tarafından üstşenebilir).
 4. Fransa dışında vefat edenler, Fransa veya Avrupa Ekonomik Sahası ülkesi veya İsviçre’ye nakledilip defnedilebilirler ve masrafları 3000€’ya kadar karşılanabilir.
 5. Avrupa Ekonomik Sahası ülkesi veya İsviçre dışında vefat edip orada defnedilecek olanların masraflarının 750€’luk kısmını CIMG France Cenaze Fonu karşılar.
 6. Ölü doğan bebekler için, sadece Fransa’daki defin masrafları karşılanabilir.
 7. Cenaze sahipleri, Cenaze Fonu’nun bilgisi dışında cenaze işlemleri için herhangi bir cenaze firmasını görevlendiremezler. Aksi taktirde, Fon tarafından hiçbir sorumluluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz.
 8. Cenaze sahipleri, Fon’dan yararlanma hakkına sahip bir cenaze olması halinde, cenazenin aile fertleri veya bir yakını tarafından ilk önce Cenaze fonu ile irtibat kurulması ve resmi işlemler için aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekir: Nüfus Cüzdanı, Pasaportu, Ölüm Belgesi veya Raporu, Evlilik Cüzdanı(uluslararası geçerli olan veya Fransızca tercümesi), üyelik kartı. Sayılan belgeler Cenaze Fonu’na, ya da Cenaze Fonu tarafından görevlendirilmiş Cenaze Nakil Firmasına teslim edilmelidir.
 9. Sayılan belgelerin herhangi birinin eksikliğinden meydana gelen masrafları üye kendisi karşılar, bu durumda Cenaze Fonu sorumluluk üstlenmez.
 10. Ayrıca resmi makamlardan, tatil ve bayram günleri ile, havayolu şirketlerinden kaynaklanacak olan gecikme ve aksaklıklardan Fon sorumlu değildir.

Madde 9 : Üyenin bilgi verme yükümlülüğü

 1. Her üye, kendisi ve ailesi hakkında istenilen şahsi bilgileri eksiksiz bildirmekle yükümlüdür.
 2. Aile durumunun değişmesi, doğum, evlenme ve çalışma, adres ve telefon değişiklikleri, üye ile birlikte ikamet eden ve üyelik hizmetlerinden faydalanan diğer aile fertleri ile ilgili değişen bilgilerin 30 gün içerisinde Cenaze Fonu’na bildirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde Cenaze Fonu hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Madde 10 Faydalanma hakkı

 1. Üyenin (yardım alanın) CIMG France Cenaze Fonu tarafından yardım alabileceğine dair bir talep hakkı yoktur. Üyenin, CİMG France Cenaze Fonu’nun yardımından bir kez faydalanmış olması veya düzenli olarak faydalanıyor olması bu yardımlardan ileride de faydalanabileceği anlamına gelmez. CIMG France Cenaze Fonu’nun, sunduğu tüm yardımlarını kendi isteğiyle yapmaktadır ve Dernek Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır.

Madde 11 : Üyeliğin sona ermesi

 1. Üyeliğin sona ermesi, fesh, çıkartılma veya ölüm ile gerçekleşir.
 2. Her üye üyeliğini takvim yılı sonunda feshedebilir. Fesh yazılı olarak yapılmalıdır ve takvim yılı içerisinde en geç 30 Kasım tarihine kadar CIMG Cenaze Fonu’na ulaşmış olmalıdır. Aksi taktirde fesh, ancak gelecek takvim yılının sonunda yürürlüğe girer.
 3. Eğer Cenaze Fonu’na bir üyenin üyeliği başladıktan sonra bu üyenin üyeliği başlamadan önce, tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa sahip olduğu tespit edilirse :a. bu üye derhal üyeliğini kaybeder.
  b. CIMG France Cenaze Fonu 10. Madde sine göre herhangi bir masraf üstlenmez.
  c. kurala uygun şekilde bu üye üzerinden kendi üyeliklerine sahip olan aile fertleri üyelikten çıkarılmaktan muaftırlar.
 4. 2. maddenin 1. ve 2. fıkralarına göre üyelik şartlarının üyeliğe müracaat ederken mevcut olmadığı veya sonra dan ortadan kalkmış olduğu tespit edilirse üyelik geleceğe dönük olarak sona erer.
 5.  Üye, CIMG France Yönetim Kurulu tarafınca özellikle aşağıda belirtilmiş olan sebeplerden dolayı üyelikten çıkartılabilir:
  a. Üyenin ağır bir şekilde İslam’ın temel ilkelerini ihlal etmiş olması.
  b. Üyenin, ödeme emri almasına rağmen üç ay üst üste yıllık masraf payını ödemekte gecikmiş olması.
 6.  Üyeliğin sona ermesiyle birlikte üyenin tüm hak ve yükümlülükleri de sona erer. Ödenmiş meblağlar iade edilmez.

Madde 12 : Diğer hükümler

 1. Üyeler ve CIMG France Cenaze Fonu idaresi arasındaki anlaşmazlıklarda sadece CIMG France Yönetim Kurulu yetkilidir.
 2. Anlaşmazlık durumunda sadece bu Genel İşlem Şartları geçerlidir. Sözlü anlaşmalar ve beyanlar geçersizdir.
 3. Şartnamenin bazı hükümlerinin geçerli olmaması durumunda kalan diğer hükümlerinin geçerliliği devam eder.